ΥΑΔΕΣ ΑΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ

ΥΑΔΕΣ ΑΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ

Υπηρεσίες Απολυμάνσεων - Απεντομόσεων

Τάσου Ισαάκ 10, Θεσσαλονίκη

  2310449873

ΥΑΔΕΣ ΑΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Γενικοί Καθαρισμοί Απεντομώσεις Μυοκτονίες