ΤΖΩΡΟΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ-ΔΙ Σ Ε Κ

ΤΖΩΡΟΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ-ΔΙ Σ Ε Κ

Τεχνικά Γραφεία και Εταιρείες

Πάροδος Στέντορος 23 5, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα, 26442

 6974883934 / 2610426017

  2610426017

Πάτρα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Διαχείριση - Συντήρηση - Επισκευές -Κατασκευές κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου