ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΑΚΟΥ-ADAMANTIA HOTEL

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΑΚΟΥ-ADAMANTIA HOTEL

Ξενοδοχεία

ΗΡΑΙΟ, Πυθαγόρειο, Σάμος, 83103

 6977991644 / 2273095288

  2273095289

  www.adamantia.gr

Πυθαγόρειο

Δες στο Χάρτη