ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Βλήτες, Σούδα, Χανιά, 73200

  2821080257

Σούδα

Δες στο Χάρτη