ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι ΓΚΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι ΓΚΑΝΙΔΗΣ

Ιατρός

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΡΜΗ, Θερμή, Θεσσαλονίκη, 57001

  2310471022

Θερμή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι ΓΚΑΝΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη