-ΑΟΔΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

-ΑΟΔΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Αλεξανδρούπολη [Δήμος], Έβρος

  2551028383

Αλεξανδρούπολη [Δήμος]

Δες στον Χάρτη