ΑΦΟΙ ΔΙΟΛΕΤΗ ΕΠΕ

ΑΦΟΙ ΔΙΟΛΕΤΗ ΕΠΕ

Τεχνικά Γραφεία και Εταιρείες

Νικολάου Ρόκκα, Μαγούλα, Αττική, 19600

  2105536726 / 2105549582

  2105586728

Μαγούλα

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Χωματουργικά, τεχνικά κατασκευαστικά έργα, οδοποιία. Ανάληψη ιδιωτικων και δημοσίων έργων Πολιτικού Μηχανικού. Εκσκαφές, κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων. Κατασκευή δρόμων, υπογείων δικτύων, κτιριακά έργα.