ΑΡΙΣΤ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΑΡΙΣΤ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Μηχανουργός

4.5 ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΦΙΛΥΡΟΥ, Πεύκα, Θεσσαλονίκη

  2310674706

Πεύκα

ΑΡΙΣΤ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη