ΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε

ΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε

Εργοστάσιο Μαρμάρων

Συν. Ηλιουπόλεως, Σέρρες [Δήμος], Σέρρες

  2321023538

Σέρρες [Δήμος]

ΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη