ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΜΑΡΚΟΣ-MARKOS HOTEL

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΜΑΡΚΟΣ-MARKOS HOTEL

Ξενοδοχεία

Ιερισσός, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, Στάγυρος - Άκανθος, Χαλκιδική, 63075

  2377022518

  2377023163

  www.hotelmarkos.gr

Στάγυρος - Άκανθος

Δες στο Χάρτη