ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΣΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΣΑΚΗΣ

Ψιλικά Είδη και Προμηθευτές Ψιλικών

ΠΑΛΑΙΡΟΣ, Κεκροπία, Αιτωλοακαρνανία

  2643041419

Κεκροπία

Περιγραφή

Περίπτερο