ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ-ΕΡΣΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ-ΕΡΣΗ

Έλαια και Προϊόντα Ελαίου

ΑΧΙΛΛΕΙΟ, Πτελεός, Μαγνησία, 37008

 6937366633 /

Πτελεός

Δες στο Χάρτη