ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Ιατρός

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

  2310680683

Ευκαρπία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη