-ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

-ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Εντός Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Αλεξανδρούπολη [Δήμος], Έβρος

  2551030955

Αλεξανδρούπολη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη