ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Γ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Γ

Εστιατόριο

Αντιπάτα Ερίσου, Σάμη, Κεφαλληνία, 28080

  2674041000

Σάμη

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Γ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη