ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Μουσεία

Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χανιά [Δήμος], Χανιά, 73133

  2821056008 / 2821051555 / 2821051556

  2821056009

  http://www.venizelos-foundation.gr/el/

Χανιά [Δήμος]

Δες στο Χάρτη