-ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

-ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Αργυρίου Γ. 12, Κιλκίς [Δήμος], Κιλκίς

  2341075381

  2341075382

Κιλκίς [Δήμος]

Δες στο Χάρτη