-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ

-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ

Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59032

  2333053860

Αλεξάνδρεια

-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη