ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Μεταλλουργικές Εργασίες

Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική

  -

Πολύγυρος [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ