ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΕΤΕΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΕΤΕΜ

Οργανισμός

ΔΩΔΩΝΗΣ 75, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα, 45332

  2651023678

Ιωάννινα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ