-ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Βακόνδιος Ιωάννης Ι.)

-ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Βακόνδιος Ιωάννης Ι.)

Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

Τάλαντα, Κυκλάδες, 84100

  2281087705 / 2281088074

-ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Βακόνδιος Ιωάννης Ι.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη