ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΕ ΑΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΕ ΑΕ

Τράπεζες

Μεγάλου Αλεξάνδρου 57, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αλεξάνδρεια, Ημαθία

  2333053367 / 2333053364

  2333053370

Αλεξάνδρεια

Δες στο Χάρτη