ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-DIMO HELLAS

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-DIMO HELLAS

Εργαλεία, Μηχανήματα και Υλικά Άντλησης και Άρδευσης

Νέα Είσοδος - Έναντι Πρατηρίου ΕΚΟ, Καλαμάτα [Δήμος], Μεσσηνία, 24100

  2721023778 / 2721021132

  2721093789

  www.dimohellas.gr

Καλαμάτα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη