ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΠΙΠΛΑ

Έπιπλα Χειροποίητα

Γεωργικής Σχολής 156, Θεσσαλονίκη

  2310474089

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΠΙΠΛΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

2310471037-272472 FAX 474089