ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΣΚΟΔΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΣΚΟΔΡΑΣ

Χημικός

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12, Θεσσαλονίκη

  2310557271

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΣΚΟΔΡΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη