-ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

-ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Οργάνωση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων

Κουγκίου 1, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα, 45332

  2651027496

Ιωάννινα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη