ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΓΚΑΡΙΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΓΚΑΡΙΛΑΣ

Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

Προφήτης Ηλίας, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Καρπενήσι [Δήμος], Ευρυτανία, 36100

  2237023086