ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

Ιχθυοπαραγωγός

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Χαλκίδα [Δήμος], Εύβοια

  2221089026

Χαλκίδα [Δήμος]

ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη