ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διαγνωστικά Κέντρα

Φιλίππου Β' 1, ΚΟΖΑΝΗ, Κοζάνη [Δήμος], Κοζάνη, 50100

  2461054400

  2461054409

  www, ippokratiskoz.gr

Κοζάνη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη