ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

Τεχνικά Έργα

Γληνού Δημητρίου 18, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54249

  2310324223

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη