ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Χρώματα και Βερνίκια

Κόμβος Κισσάμου, Κίσσαμος, Χανιά, 73400

  2822023450 / 2822022056

  http://kakaounakis.gr/

Κίσσαμος

Δες στο Χάρτη