Εικόνα - ΚΑΝΤΑΣ ΑΕ - 11888giaola

ΚΑΝΤΑΣ ΑΕ

Λογιστικά Γραφεία

Μελά Παύλου 20, Σέρρες [Δήμος], Σέρρες, 62123

 6973348274 / 6976673700 / 6977226816 / 6976656072 / 2321099583 / 2321099580 / 2321099581 / 2321099589

  2321063654

  http://www.kantas.eu/

Σέρρες [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών από το 1953. Είναι πρωτοπόρα στην αποτελεσματική αξιοποίηση της πληροφορικής (από το 1976). Το ανθρώπινο δυναμικό της , αποτελείται από πιστοποιημένους λογιστές-ελεγκτές, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. , oι περισσότεροι με επαγγελματική εμπειρία άνω των δεκαπέντε ετών. Πελάτες της είναι μερικές από τις πιο αξιόλογες εταιρείες του Ν. Σερρών και άλλων περιοχών της βορείου Ελλάδος, καθώς και πλήθος ιδιωτών. Υπηρεσίες : Λογιστική υποστήριξη, Φορολογικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες μισθοδοσίας, Έλεγχοι (Διαχειριστικοί -Φορολογικής συμμόρφωσης), Ίδρυση - μεταβολές επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες