-ΚΑΝΤΙΡΙΜΙ (Μοσκιού Ελευθέριος Φ.)

-ΚΑΝΤΙΡΙΜΙ (Μοσκιού Ελευθέριος Φ.)

Ταβέρνες

Σύμη, Σύμη, Δωδεκάνησα, 85600

  2246071777

Σύμη

-ΚΑΝΤΙΡΙΜΙ (Μοσκιού Ελευθέριος Φ.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη