-Καρτάλης Κωνσταντίνος Α.

-Καρτάλης Κωνσταντίνος Α.

Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

Λιμενάρια, Θάσος, Καβάλα, 64002

 6974061454 /2593052944