ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ-ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ-ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ

Διαγνωστικά Κέντρα

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, Θερισός, Χανιά

  2821821800

Θερισός

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Κλινική - Μονάδα Αιμοκάθαρσης