-Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής

-Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής

Μουσεία

Γ. Λύρα 73, Αττική

  2103318491

-Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη