ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ-ΕΥ ΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ-ΕΥ ΝΑ

Βιοτεχνία Γυναικείων Ενδυμάτων

Συγγρού Ανδρέα 24, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54630

  2310534535

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

Περιγραφή

Βιοτεχνία Ετοίμων Γυναικείων Ενδυμάτων