ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ ΚΟΥΜΑΡΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ ΚΟΥΜΑΡΑΣ

Καφενείο

ΓΕΦΥΡΑ, Θεσσαλονίκη, 57011

  2310715077

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ ΚΟΥΜΑΡΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη