ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ-ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ-ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Ταβέρνες

ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ, Γόρτυνος, Αρκαδία, 22022

 6947890105 / 2791031113

Γόρτυνος

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Κάτω από την πλατεία.