ΧΡΗΣΤΟΣ Ν ΒΑΡΔΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν ΒΑΡΔΑΛΗΣ

Χοιροτροφική Μονάδα

Ευθυμίας 8, Θεσσαλονίκη, 57013

  2310696040

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν ΒΑΡΔΑΛΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη