ΚΙΜ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΚΙΜ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Κέντρα Διασκεδάσεως

Χανιά [Δήμος], Χανιά, 73134

  2821088164

Χανιά [Δήμος]

Δες στο Χάρτη