-Κιορπελίδου Δέσποινα Χ.

-Κιορπελίδου Δέσποινα Χ.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Στρατηγού Άρτη 6, Αγία Τριάδα, Καστοριά, 52100

  2467027323

Αγία Τριάδα

-Κιορπελίδου Δέσποινα Χ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη