ΚΩΝΣΤ Χ ΝΕΖΤΕΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤ Χ ΝΕΖΤΕΚΙΔΗΣ

Καφέ

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, Θεσσαλονίκη

  2310711240

ΚΩΝΣΤ Χ ΝΕΖΤΕΚΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη