ΚΩΝΣΤ ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

ΚΩΝΣΤ ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

Τεχνίτης Κορνιζών

Πρασακάκη 3, Θεσσαλονίκη

  2310261734

ΚΩΝΣΤ ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη