ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Εμπόριο Σιδήρου

ΙΩΝΙΑ, Θεσσαλονίκη, 57008

  2310715062

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη