ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΤΟΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΤΟΚΑΣ

Σχολές Οδηγών

Πλαστήρα Νικόλαου 29, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

 6932527194 / 2333053087

  2333053087

Αλεξάνδρεια

Δες στο Χάρτη