ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Ηλεκτροτεχνουργός

Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου 4, 5 χλμ, Θεσσαλονίκη

  2310754380

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

συνεργείο αυτοκινήτων