-Ξηρός Πέτρος

-Ξηρός Πέτρος

Ταβέρνες

Ρεντίνα, Σοφάδες, Καρδίτσα, 43068

  2443071226

Σοφάδες

-Ξηρός Πέτρος
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη