ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΑΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΑΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Καφέ

ΑΝΟΙΞΙΑ, Αρέθουσα, Θεσσαλονίκη

  2395091360

Αρέθουσα

Δες στον Χάρτη