ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ

Επισκευαστής Οικιακών Συσκευών

ΙΩΝΙΑΣ 122, ΚΟΖΑΝΗ, Κοζάνη [Δήμος], Κοζάνη

  2461022992

ΨΥΚΤΙΚΟΣ, ΚΙΝ 6946126946

Κοζάνη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη